ఏపీ బీజేపీలో మారుతున్నపరిణామాలు: రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా సోము వీర్రాజు?.అమరావతి:ఎపి బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుడిని నియమించే విషయమై పరిణామాలు మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం తెలుస్తున్నసమాచారం ప్రకారం బీజేపీ రాష్ట్ర...   readmore